Log Masuk Daftar

Forex VPS FXOpen

Terbuka untuk semua pemegang akaun FXOpen ECN, STP dan Crypto!

Siapakah yang boleh memohon Forex VPS FXOpen?

Anda boleh menggunakan VPS FXOpen secara percuma dalam 1 bulan jika anda:

 

  • mengekalkan ekuiti sebanyak USD 5000 dalam akaun anda pada akhir bulan;
  • atau telah berdagang sejumlah USD 10,000,000 (setiap bulan kalendar).

 

Jika syarat ini tidak dipenuhi maka bayaran sebanyak US $ 30 boleh dipotong dari eWallet atau akaun perdagangan anda.

 

Kelebihan Forex VPS FXOpen

 

  • Kebolehcapaian: log masuk ke platform MT4 anda dari mana-mana komputer di mana-mana sahaja di dunia.
  • Fleksibiliti: Expert Advisors boleh terus berjalan walaupun komputer dimatikan atau internet dimatikan.
  • Kelajuan: berhubung langsung dengan pelayan FXOpen.

 

 

Terma VPS

Atas permintaan anda, FXOpen boleh menyediakan anda dengan perkhidmatan Virtual Private Server (VPS) hosting pihak ketiga PERCUMA tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
1Anda harus mempunyai eWallet yang disahkan dan sekurang-kurangnya satu akaun FXOpen telah dibiayai. Anda perlu mengekalkan ekuiti FXOpen bersamaan dengan dengan
USD 5000 (lima ribu US dollars); atau
2. Anda harus mempunyai eWallet yang disahkan dan sekurang-kurangnya satu akaun FXOpen telah dibiayai. Perolehan perdagangan bulanan anda adalah bersamaan atau melebihi
USD 10 000 000 (10 juta US dollars).

Dalam kes anda tidak memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan di atas pada akhir bulan tersebut, bayaran sebanyak US $ 30 (tiga puluh) didebitkan dari mana-mana akaun FXOpen anda (akaun perdagangan atau eWallet). Yuran VPS dikira dan ditolak secara automatik untuk satu bulan kalendar (sebagai contoh: anda memohonVPS anda pada 25 Jun, anda perlu mencapai keperluan perolehan sehingga 30 Jun supaya bayaran sebanyak US $ 30 tidak didebitkan dari akaun anda ).

Untuk pelanggan baru yang tidak mempunyai hubungan jangka panjang dengan FXOpen dan tidak mempunyai USD 5000 dalam jumlah eWallet dan akaun perdagangan mereka - USD 30 akan didebitkan apabila VPS diberi hingga tarikh ke-10 bulan berikutnya dan VPS percuma jika salah satu keperluan VPS percuma (US $ 10 000 000 jumlah dagangan bulanan atau USD 5000 ekuiti) dipenuhi.

Anda boleh membatalkan perkhidmatan VPS hosting dengan menghantar permohonan ke[email protected] hingga hari ke-28 bulan semasa. Penyediaan perkhidmatan VPS hosting akan dihentikan bermula hari pertama bulan yang berikutnya. Perkhidmatan VPS hosting boleh dibatalkan oleh FXOpen secara automatik selepas 3 bulan tiada aktiviti dagangan anda.

Sekiranya anda mempunyai dana yang tidak mencukupi di akaun anda, sila beri perhatian bahawa ketiadaan dana dalam mana-mana akaun secara automatiknya akan menyebabkan baki negatif - USD 30.00 untuk setiap bulan pada eWallet pelanggan.
Bayaran VPS FXOpen tertunggak akan ditolak daripada amaun yang dipindahkan apabila mengeluarkan dana.

Perkhidmatan VPS disediakan oleh pihak ketiga. FXOpen atau mana-mana affiliate dan / atau pembekal pihak ketiga dan / atau pembekal menerima apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kelewatan, ketidaktepatan, kesilapan atau ketinggalan dalam mana-mana data yang diberikan kepada anda berkaitan dengan VPS hosting yang digunakan.

FXOpen dan affiliate tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kesilapan atau kepincangan perkhidmatan hosting termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kegagalan komunikasi rangkaian, kesilapan sistem atau kegagalan data.

FXOpen tidak memberi sebarang jaminan mengenai perkhidmatan VPS yang disediakan oleh pihak ketiga.

Anda harus menanggung rugi, mempertahankan dan menjaga FXOpen, pemilik, anak-anak syarikat, affiliate, pekerja, pengurusan dan kontraktor pihak ketiga tiada sebarang risiko terhadap semua kerugian, liabiliti, pertimbangan, guaman, tindakan, prosiding, tuntutan, ganti rugi dan kos akibat daripada atau yang timbul daripada apa-apa perbuatan atau peninggalan oleh anda atau mana-mana orang yang menggunakan perkhidmatan VPS dan / atau mana-mana perkhidmatan yang menggunakan apa-apa kata laluan yang ditetapkan atau lain-lain pengesahan dan / atau akses maklumat yang disediakan oleh FXOpen dan / atau pihak ketiga kepada anda, sama ada atau tidak anda sebenarnya diberi kuasa.

Anda perlu berhati-hati memeriksa terma penggunaan dan menilai risiko yang berkaitan dan batasan sebelum menggunakan VPS pihak ketiga. Terma penggunaan VPS pihak ketiga yang diperuntukkan kepada anda oleh FXOpen atas permintaan anda.

Syarat-syarat ini merupakan sebahagian daripada Perjanjian Pelanggan di antara anda dan FXOpen. FXOpen boleh menukar syarat-syarat ini atas budi bicara mutlaknya.

Semua adalah atas budi bicara FXOpen untuk mengecualikan anda daripada menggunakan perkhidmatan VPS jika kami percaya anda telah menghasut mana-mana aktiviti penipuan atau tindakan anda didapati melanggar syarat-syarat atau terma-terma penggunaan VPS.

FXOpen berhak untuk membatalkan perkhidmatan VPS mengikut budi bicara mutlaknya, tanpa perlu memberikan apa-apa justifikasi atau menjelaskan sebab-sebab pembatalan.

Anda dengan jelas mengakui bahawa anda telah membaca terma-terma dan Syarat Penggunaan sebagaimana yang diperuntukkan oleh pembekal perkhidmatan VPS dan memahami hak-hak, kewajipan, terma dan syarat yang dinyatakan di sini. Dengan menekan pada butang TERIMA, anda dengan nyata bersetuju untuk terikat dengan terma-terma dan Syarat Penggunaan sebagaimana yang diperuntukkan oleh pembekal perkhidmatan VPS.

Dengan mengklik butang, anda terima syarat dan syarat di atas.

DAPATKAN VPS FXOPEN SEKARANG